Cách Tập Chân

Cách tập chân | Chân - Đùi - Mông là nhóm cơ lớn và khỏe nhất cơ thể, vì phải nâng đỡ trọng lượng cơ thể hàng ngày. Các bài tập chân theo đó cũng đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn các nhóm cơ khác. Phần này sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bài tập nhóm cơ Chân - Đùi - Mông hiệu quả tối đa.